ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO – PSARY

Inwestor: prywatny
Zakres opracowania: koncepcja architektoniczna, projekt budowlano wykonawczy pozwolenie na budowę, nadzory autorskie
Powierzchnia użytkowa istniejącego budynku: 128.00 m²
Powierzchnia użytkowa rozbudowy: 40.00 m²
Funkcja:
budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący
Lokalizacja: Psary
Projekt: 2020-2022 r.
Realizacja: 2023r.

 

Opis projektu:

Projekt rozbudowy istniejącego budynku mieszkalnego parterowego w Psarach pod Wrocławiem był projektem wymagającym ze względu na odległość projektowanej bryły do granicy działki i do istniejącego budynku na działce sąsiedniej, jak również ze względu na warunki gruntowe. Niekorzystne wyniki badań geologicznych zmusiły do zmiany pierwotnej koncepcji zakładającej nadbudowę piętra nad częścią istniejącą. Wynikowo inwestor zdecydował się na rozbudowę jedynie w parterze, wysuwając bryłę w kierunku ogrodu.

Przedstawiamy kilka odsłon elewacji dobudówki. Finalnie inwestorzy zdecydowali się na opcję dynamiczną z rytmem pionowych żyletek, które dają największy światłocień.