Oferta

ARCHITEKTURA

 • Budynki mieszkalne jednorodzinne
  • rzuty funkcjonalne
  • rysunki konstrukcyjne
  • projekty instalacji sanitarnych
  • projekty instalacji elektrycznych
  • projekty przyłączy
  • projekt zagospodarowania terenu
  • opis techniczny
  • wizualizacje
  • uzgodnienie z konserwatorem
  • decyzje wyłączenia z produkcji rolnej
  • uzgodnienie lokalizacji zjazdu
  • pozwolenie na budowę
 • Budynki mieszkalne wielorodzinne
  • rzuty funkcjonalne
  • rysunki konstrukcyjne
  • projekty instalacji sanitarnych
  • projekty instalacji elektrycznych
  • projekty przyłączy
  • projekt zagospodarowania terenu
  • opis techniczny
  • wizualizacje
  • uzgodnienie z konserwatorem
  • decyzje wyłączenia z produkcji rolnej
  • uzgodnienie lokalizacji zjazdu
  • pozwolenie na budowę
  • karty katalogowe mieszkań
 • Budynki usługowe
  • rzuty funkcjonalne
  • rysunki konstrukcyjne
  • projekty instalacji sanitarnych
  • projekty instalacji elektrycznych
  • projekty przyłączy
  • projekt zagospodarowania terenu
  • opis techniczny
  • wizualizacje
  • uzgodnienie z konserwatorem
  • decyzje wyłączenia z produkcji rolnej
  • uzgodnienie lokalizacji zjazdu
  • pozwolenie na budowę
  • uzgodnienia BHP
  • uzgodnienia PPOŻ.

WNĘTRZA

 • Mieszkalne
  • rzuty funkcjonalne
  • rzuty elektryki
  • rzut podłóg
  • rzut sufitów
  • kłady ścian
  • wizualizacje
  • baza materiałów użytych w projekcie
 • Usługowe
  • rzuty funkcjonalne
  • rzuty elektryki
  • rzut podłóg
  • rzut sufitów
  • kłady ścian
  • wizualizacje
  • baza materiałów użytych w projekcie
  • uzgodnienia BHP
  • uzgodnienia PPOŻ.

INNE

 • Adaptacja projektów powtarzalnych
  • zmiany funkcjonalne
  • zmiany konstrukcyjne
  • projekt zagospodarowania terenu
  • uzgodnienie z konserwatorem
  • decyzje wyłączenia z produkcji rolnej
  • uzgodnienie lokalizacji zjazdu
  • analiza oddziaływania obiektu
  • pozwolenie na budowę
 • Projekty elewacji
  • model 3D
  • wizualizacje
  • rysunki techniczne elewacji
  • zestawienie powierzchni
 • Decyzje o warunkach zabudowy
  • opracowanie dokumentacji
  • przeprowadzenie przez cały proces administracyjny
 • Zmiana sposobu użytkowania
  • rzuty funkcjonalne
  • projekty instalacji sanitarnych
  • projekty instalacji elektrycznych
  • uzgodnienie BHP
  • uzgodnienie PPOŻ.
  • przeprowadzenie przez cały proces administracyjny
 • Projekty rozbiórki i rozbudowy
  • inwentaryzacja
  • rysunki techniczne
  • opis techniczny
  • przeprowadzenie przez cały proces administracyjny
 • Inwentaryzacja